20 BƯỚC CHINH PHỤC HOÀN TOÀN KHÁCH HÀNG NHỜ QUẢNG CÁO- BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG NÓ CHO VIỆC QUẢNG CÁO TIỆM NAILS CỦA MÌNH

Cuốn sách “Successful Advertising” (Quảng cáo thành công) của tác giả Thomas Smith, được xuất bản lần đầu vào năm 1885. Nó đã trở thành tài liệu kinh điển của ngành quảng cáo, hiện vẫn được bán trên Amazon, tác giả đã nêu 20 bước để chinh phục hoàn toàn một khách hàng như sau:Lần thứ nhất, khi nhìn thấy một mẩu quảng cáo, khách hàng coi như không thấy gì.
Lần thứ 2, khách hàng cũng vẫn chưa chú ý tới nó.
Lần thứ 3, khách hàng bắt đầu ý thức được sự tồn tại của nó.
Lần thứ 4, khách hàng sẽ có cảm giác, đã thấy nó trước đây.
Lần thứ 5, khách hàng bắt đầu đọc nó.
Lần thứ 6, khách hàng sẽ đưa tay… rờ mũi mình khi nhìn nó- có nghĩa là họ bắt đầu chịu sự tác động, khiến phải đắn đo.
Lần thứ 7, khách hàng sẽ có một chút kích thích với nó.
Lần thứ 8, khách hàng nghĩ: “Lại là cái quảng cáo này sao?”
Lần thứ 9, khách hàng sẽ tự hỏi: “Liệu mình đã bỏ lỡ điều gì?”
Lần thứ 10, khách hàng hỏi bạn bè hay hàng xóm đã thử cái này chưa.
Lần thứ 11, khách hàng tự hỏi: “Doanh nghiệp này liệu sẽ phải trả bao nhiêu tiền quảng cáo?”
Lần thứ 12, khách hàng bắt đầu nghĩ đó phải là một sản phẩm tốt.
Lần thứ 13, khách hàng sẽ cảm thấy sản phẩm đó có giá trị.
Lần thứ 14, khách hàng cảm thấy mình cũng muốn một thứ như vậy lâu rồi.
Lần thứ 15, khách hàng khao khát vì không đủ khả năng mua nó.
Lần thứ 16, khách hàng nghĩ anh ta sẽ mua nó một ngày nào đó.
Lần thứ 17, khách hàng tự nhủ với mình sẽ phải mua nó.
Lần thứ 18, khách hàng tự rủa thầm vì không thể mua sản phẩm tuyệt vời này.
Lần thứ 19, khách hàng kiểm tra lại thật cẩn thận.
Lần thứ 20, khi nhìn thấy quảng cáo, khách hàng bèn mua và sử dụng dịch vụ được quảng cáo.

Hai mươi bước để một doanh nghiệp chinh phục hoàn toàn khách hàng nhờ quảng cáo trên đây, hoàn toàn có thể áp dụng cho việc quảng cáo tiệm nails của bạn. Mỗi một thông tin, mỗi một hình ảnh về tiệm nails của bạn rơi vô mắt khách hàng là không bao giờ thừa thãi, nó tạo nên cảm giác thân thuộc dần, như ta gặp một người lạ và cất tiếng chào hỏi mỗi ngày, lâu dần sẽ thành thân thiết. Bạn có thể cất tiếng chào khách hàng của mình mỗi ngày thông qua cách quảng cáo tiệm nails trên mạng xã hội, hoặc công cụ Go Check In của Fastboy Marketing. Một người xa lạ hoàn toàn ở đâu đó ngoài kia, sẽ trở thành khách hàng thân thiết với tiệm nails của bạn trong tương lai gần.