Hướng dẫn truy cập trang quản lý chính: Apps.gocheckin.net

Hướng dẫn truy cập trang quản lý chính: Apps.gocheckin.net

Table of Contents

Table of Contents

Step 1: Login to Website

Truy cập vào website https://apps.gocheckin.net/pages/login để đăng nhập. Nhập ID, Username, và Password mà Fastboy Marketing đã gửi vào email cá nhân của các anh chị.

Hỗ trợ các trình duyệt web như:

Step 2: Go Check In

Nhấn vào Go Check In

Step 3: Staff & Services

Nhấn vào nút Menu để đi tới Staff trong Staff & Services

Step 4: Create Staff

Nhấn vào dấu “+” và nhập thông tin staff để tạo staff mới.

Phần này dùng để phân quyền (Permission) nhân viên có thể truy cập vào những phần nào:

Ngoài ra còn có thể chọn màu (Color) hiển thị trên giao diện lấy hẹn cho thợ.

Sau khi nhập các thông tin trên cho nhân viên bạn chọn : “Create now

Step 5: Commission setting

Có 3 phần bạn có thể chọn để cài đặt công thức tính lương cho nhân viên mình:

Step 6.A: Commission

Commission (Chia theo phần trăm chủ và nhân viên).

Bạn chọn vào thanh Commission.

Ví dụ For Service: cài đặt tỉ lệ chia cho nhân viên Fastboy Marketing là 70-30. nhân viên làm dịch vụ Gel Manicure $40. nhân viên sẽ được chia 70% là : $28. Chủ nhận được $12.

Ví dụ Cash – Check: 70-30 . nhân viên sẽ nhận 70% tiền mặt, 30% tiền check chi trả bằng chi phiếu cho nhân viên

Card Charge(%) là Phần trăm phí (Rate/ Merchant fee) khi khách hàng thanh toán bằng hình thức credit card mà bạn muốn nhân viên chia sẻ với chủ tiệm. Phần này sẽ được giảm trừ vào phần commission của nhân viên.

Credit Card tips added to check là tiền TIP của nhân viên (TIP qua hình thức thanh toán bằng credit), nếu bạn bật nút này lên tất cả tiền tip sẽ được trả cho nhân viên qua hình thức thanh toán bằng check. Nếu off tiền TIP sẽ chia theo tỉ lệ Choose Cash – Check Percentage ở trên.

Percentage charge(%) là khi chuyển tất cả tiền TIP qua hình thức thanh toán bằng check ( chi phiếu) hình thức này mất một ít chi phí. Nếu bạn muốn nhân viên chia sẻ ( share) một phần chi phí này thì bạn thêm vào đây (%)

Sau khi điền tất cả nhân viên tin trên bạn chọn “Finish” để hoàn thành cài đặt tính lương cho nhân viên theo Commission.

Step 6.B: Salary + Commission

Phần này dành cho các nhân viên mà chủ bao lương. Nếu kỳ lương phần trăm nhân viên làm được thấp hơn hoặc bằng mức lương chủ bao, thì nhân viên sẽ được nhận đúng mức chủ đã bao. Nếu kỳ lương phần trăm nhân viên làm được cao hơn mức bao lưng bao nhiêu thì nhân viên sẽ nhận đúng mức đó.

Để cài đặt bạn chọn vào thanh Salary + Commission

Salary by period: Lương bao theo kỳ. Đây là phần cài đặt mức lương tối thiểu nhân viên sẽ nhận được theo kỳ.

Ví dụ For Service: cài đặt tỉ lệ chia cho nhân viên Fastboy Marketing là 70-30. nhân viên làm dịch vụ Gel Manicure $40. nhân viên sẽ được chia 70% là : $28. Chủ nhận được $12.

Ví dụ Cash – Check: 70-30 . nhân viên sẽ nhận 70% tiền mặt, 30% tiền check chi trả bằng chi phiếu cho nhân viên

Card Charge(%) là Phần trăm phí (Rate/ Merchant fee) khi khách hàng thanh toán bằng hình thức credit card mà bạn muốn nhân viên chia sẻ với chủ tiệm. Phần này sẽ được giảm trừ vào phần commission của nhân viên.

Credit Card tips added to check là tiền TIP của nhân viên (TIP qua hình thức thanh toán bằng credit), nếu bạn bật nút này lên tất cả tiền tip sẽ được trả cho nhân viên qua hình thức thanh toán bằng check. Nếu off tiền TIP sẽ chia theo tỉ lệ Choose Cash – Check Percentage ở trên.

Percentage charge(%) là khi chuyển tất cả tiền TIP qua hình thức thanh toán bằng check ( chi phiếu) hình thức này mất một ít chi phí. Nếu bạn muốn nhân viên chia sẻ ( share) một phần chi phí này thì bạn thêm vào đây (%)

Count days off: Điều kiện để nhân viên được bao lương

Có 2 điều kiện:

Nếu không đáp ứng điều kiền điền trong này công thức tính lương của nhân viênsẽ chuyển từ hình thức bao lương (salary & commission) sang hình thức bao lương ( commission )

Phần này nếu sữ dụng bắt buộc nhân viên phải sử dụng chức năng “TIME KEEPING” chức năng chấm công của GO POS.

Sau khi điền tất cả nhân viên tin trên bạn chọn “Finish” để hoàn thành cài đặt tính lương cho nhân viên theo Salary + Commission.

Step 6.C: Salary

Salary: (trả lương cố định)

Phần này dành cho nhân viên lãnh lương cố định trong tiệm.

Để cài đặt bạn chọn vào thanh Salary

Bạn có thể chọn: Salary by period (Mức lương cố định theo kỳ). Hoặc Wage per hour (Lương mỗi giờ). Phần này nếu sử dụng bắt buộc nhân viên phải sử dụng chức năng “TIME KEEPING” chức năng chấm công của GO POS . Sau đó điền vào giá trị tương ứng bên dưới.

Choose Cash – Check: Cài đặt chia tỉ lệ tiền cash và check ( TIền mặt và chi phiếu) trả cho nhân viên.

Ví dụ Cash – Check: 70-30 . nhân viên sẽ nhận 70% tiền mặt, 30% tiền check chi trả bằng chi phiếu cho nhân viên

Credit Card tips added to check là tiền TIP của nhân viên (TIP qua hình thức thanh toán bằng credit), nếu bạn bật nút này lên tất cả tiền tip sẽ được trả cho nhân viên qua hình thức thanh toán bằng check. Nếu off tiền TIP sẽ chia theo tỉ lệ Choose Cash – Check Percentage ở trên.

Percentage charge(%) là khi chuyển tất cả tiền TIP qua hình thức thanh toán bằng check ( chi phiếu) hình thức này mất một ít chi phí. Nếu bạn muốn nhân viên chia sẻ ( share) một phần chi phí này thì bạn thêm vào đây (%)

Sau khi điền tất cả nhân viên tin trên bạn chọn “Finish” để hoàn thành cài đặt tính lương cho nhân viên theo Salary.