REFERRAL PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

HƯỚNG DẪN CÁCH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG VÀ NHẬN THƯỞNG TỪ FASTBOY

Num 1a

ĐĂNG KÝ ACCOUNT REFERRAL

Num 2

NHẬP THÔNG TIN GIỚI THIỆU KHÁCH

Chú ý: người giới thiệu cần điền phần Note khách đang quan tâm dịch vụ gì để được nhận phần Gift phù hợp
Num 3

THEO DÕI VÀ NHẬN THƯỞNG

Những thông tin khách hàng được giới thiệu sẽ tổng hợp tại phần Referral Dashboard, người giới thiệu theo dõi phần này để biết quá trình khách hàng có đăng ký hay không và nhận thưởng tương ứng